Tiếng anh giao tiếp cấp tốc 1 tháng

[TEAacademy-Tiếng anh giao tiếp cấp tốc] Trong 1 tháng các bạn sẽ làm được gì? Trong 1 tháng các bạn có thể GIAO TIẾP ĐƯỢC BẰNG TIẾNG ANH!

Bằng cách nào: 

1. Tập trung vào những vấn đề cốt lõi bổ trợ cho việc nói tiếng anh: 

  • Cấu trúc ngữ pháp cơ bản
  • Từ vựng cần thiết trong các tình huống giao tiếp 
  • Thực hành

2. Môi trường giao tiếp tự nhiên và liên tục: 

  • Học thông qua các hoạt động, trò chơi, tương tác
  • Môi trường có người nước ngoài tương tác thường xuyên tạo sự dạn dĩ 
3. Học liệu online giúp tăng khả năng nghe nói

ƯU ĐÃI 20% CHO NHÓM ĐĂNG KÝ 3 BẠN TRỞ LÊN.Các hoạt động ngoại khóa thường xuyên cùng người nước ngoài giúp tăng khả năng giao tiếp tự nhiên.

Khi gặp người nước ngoài bạn không còn phải Yes yes no no, gật gật, và dùng động từ tu quơ nữa :))

TAGS:
#TEAacademy  - #tiếnganhgiaotiếpcấptốc

No comments:

Post a Comment

Pages