Những lỗi thường gặp trong Cover Letter.

📍 Những lỗi thường gặp trong Cover Letter.
1) Thiếu thông tin người gửi/ người nhận
Cover Letter nó cũng như cái thư ấy, thư muốn gửi đi được thì ngoài phong bì phải có người gửi và người nhận. Thế thì đầu Cover Letter cũng cần có cái đấy, có thông tin người gửi (là mình) bao gồm tên, email, phone; thông tin người nhận (là nhà tuyển dụng), bao gồm tên nhà tuyển dụng, vị trí làm việc, email, tên công ty của họ.
2/ Dear HUMAN RESOURCE:
Human Resource là ông/bà nào vậy? Như đã nói ở trên, Cover Letter nó giống như cái thư, mà thư muốn một người nào đó đọc cụ thể thì nên có tên của họ trong đấy, như vậy khi họ đọc thì họ mới cảm thấy thân thuộc hơn đơn.
3/ Nội dung chả khác gì CV
Cũng liệt kê một đống kinh nghiệm A,B,C,X,Y,Z và một đống kĩ năng 1-2-3-4-5-6. Nếu không khác gì nội dung trong CV thì mình viết Cover Letter làm gì? Cover Letter là một bức thư ngắn, là nơi để mình 'tâm sự', thả thính với nhà tuyển dụng nên hãy tận dụng nó để kể ra một câu chuyện về bạn, chứ đừng liệt kê giống CV.


No comments:

Post a Comment

Pages