Từ vựng TOEIC - Respective Vs Respectable

[Từ vựng TOEIC] - Từ vựng là thứ thiết yếu nhất trong bài thi TOEIC cả trong phần Nghe và Đọc hiểu. Với một vốn từ vựng dồi dào, bạn có thể đạt điểm cao trong bài thi TOEIC dù chỉ với những kiến thức ngữ pháp toeic hết sức cơ bản. Chuyên mục từ vựng TOEIC sẽ mang lại cho các bạn những từ vựng thiết thực để vượt qua kỳ thi TOEIC với số điểm cao nhất.
Phân biệt RESPETIVE VÀ RESPECTABLE
Mời các bạn làm thử câu dưới đây:

The woman in black comes from a__________family.
A. respecting
B. respects
C. respectable
D. respective
 • Hẳn các bạn sẽ dễ dàng nhận ra ở chổ trống cần một Tính từliền sau chổ trống có 1 Danh từ và liền trước chổ trống có 1 mạo từ. 
 • Vì vậy, chúng ta dễ dàng loại 2 đáp án A, và B. 
 • Còn lại 2 đáp án C và D đều là tính từ vì có Suffixes của Tính từ. Bắt buộc chúng ta phải dùng nghĩa để loại: 
  • RESPECTABLE /rɪˈspektəbl/ (a):  considered by society to be acceptable, good or correct: Đáng trọng, đáng kính
   • disreputable (a)
  • RESPECTIVE /rɪˈspektɪv/ (a): relating or ​belonging to each of the ​separate ​people or things you have just ​mentioned: Tương ứng
   • Ex: Men and women have respective roles in society.
 • Vậy đáp án cho câu này là C. Respective
Chúc các bạn thành công. 

No comments:

Post a Comment

Pages