08 Aug 2015 - Speaking Club - Should University be free?

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 
Tạm dịch: 
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới" 
Vậy thứ "vũ khí" này có nên được trao cho tất cả mọi người hay chỉ nên được trao cho những người có điều kiện - Tiền?
Trong khi hầu hết các quốc gia châu Âu đang trên lộ trình miễn phí học phí đối với cấp học Đại học thì học phí cấp đại học của các trường Đại học của chúng ta ngày một tăng cao. 

Liệu chúng ta có đang đi ngược lại với xu thế của thế giới? 
Nên chăng chúng ta có một lộ trình hướng đến việc miễn phí cấp học Đại học? 
Và, việc miễn phí cấp học Đại học liệu có mang lại sự thay đổi tích cực cho xã hội? 

TTC thân mời các bạn đến tham dự và chia sẻ quan điểm của mình trong English Speaking Club tuần này. 

TTC English Speaking Club được hình thành nhầm tạo môi trường để các bạn có trình độ tiếng Anh chưa cao có cơ hội luyện tập và nâng cao trình độ của mình. Vì vậy, đừng mặc cảm hay tự ti rằng mình chưa nói tốt tiếng Anh. Không nói thì làm sao có thể tốt lên được????

Với những chủ đề gấn gũi, nhóm đối tượng tương đồng về trình độ, và đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình, TTC tin có thể mang lại một một trường tích cực, gần gũi, tạo điều kiện thoải mái nhất để bạn có thể diễn đạt được ý kiến của mình bằng tiếng Anh. 

Chủ đề "Should University be free?"
Thời gian: 7:30 p.m. - 9:00 p.m.
ngày 08/08/2015
Địa điểm: 225 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Đăng ký: 
DĐ: 0939 198 558 
Email: tu.toeic247@gmail.com
Website: www.toeic247.vn

Mong được gặp tất cả mọi người

No comments:

Post a Comment

Pages