Cách làm bài đạt 8/10 cho Part 1 - Picture Description - P.2

[TOEIC247.VN] TTC tiếp tục gửi đến các bạn bài tiếp theo trong series Hướng dẫn làm bài thi TOEIC. Trong bài lần này, TTC sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn về các loại hình thường hay xuất hiện trong Part 1 của bài thi TOEIC. Kèm theo đó, là chiến lược bài bài cụ thể cho từng loại hình. 

Video trước là tổng quan các bước làm bài, trong video này là các bước các bạn cần làm cho từng hình cụ thể. 

Sau khi xem tất cả các video có liên quan đến Part1 1, TTC sẽ post  một số bài tập thông dụng để các bạn có thể vận dụng kiến thức đã học.
Chúc các bạn nhanh đạt được kết quả như mong muốn.

No comments:

Post a Comment

Pages