Các lưu ý khi phát âm tiếng anh

phat-am-tieng-anh-prounciation-toeic247[Luyện thi Toeic] - Như đã trình bày trong bài Vì sao bạn phát âm chưa đúng, để phát âm đúng bạn cần phải phát âm đúng từng âm tiết nhỏ. Các bạn sẽ làm được điều này nhờ vào sự hiểu biết về cách mà các âm tiết đó được tạo thành thông qua sự kết hợp của các cơ quan phát âm (Speech organs). Một ví dụ đơn giản để các bạn dễ hình dung, để phát được âm /t/ - một âm mà hầu hết người học tiếng Anh đều cho là dễ nhưng ít khi phát âm đúng – cần có sự kết hợp của lưỡi, lợi, và môi. Chi tiết về âm này sẽ được trình bày trong những bài viết sau. phat-am-tieng-anh-prounciation-toeic247-speech-organs
1-nasal cavity - Khoang mũi

2-lips /lɪp/- môi
3-teeth - răng
4-aveolar  ridge /alˈvɪələ - rɪdʒ/  - lợi
5-hard palate /ˈpælət/- ngạc cứng
6-velum (soft palate) - ngạc mềm
7-uvula - lưỡi gà
8-apex (tip) of tongue /tʌŋ/ - đầu lưỡi
9-blade (front) of tongue /bleɪd/- giữa lưỡi
10-dorsum (back) of tongue \ˈdɔːsəm\- cuối lưỡi
11-oral cavity - Khoan miệng
12-pharynx - Cổ họng
13-epiglottis - Thanh thiệt
14-larynx - thanh quản
15-vocal cords /ˈvəʊk(ə)l - kɔː(r)d/ - dây thanh
16-trachea - khí quản
17-esophagus - cuống họng

Không nhất thiết phải biết tất cả các bộ phận nêu trên, nhưng bạn nên để ý kỹ những khái niệm được tô đậm vì bạn sẽ phải gặp và thực hành với chúng thường xuyên trong những bài phát âm sau. 

Ngoài ra, bạn cần biết đến một số khái niệm có liên quan sau: 
Âm hữu thanh (voiced sound /vɔɪst - saʊnd/): là âm khi phát ra bạn cảm thấy thanh quản (vocal cord) của mình rung. Tất cả các nguyên âm đều là âm hữu thanh (voiced).
Âm vô thanh (voiceless sound /ˈvɔɪsləs - saʊnd/) : ngược lại với âm hữu thanh (voiced sound), âm vô thanh (voiceless sound) là âm khi phát âm các bạn không thấy dây thanh quản của mình rung. Các âm vô thanh gồm: /p/ /t/ /k/ /f/ /ch/ /sh/ /s/ /θ/ /h/
Bật hơi: (puff of air): đối với những âm có bật hơi, khi bạn đặt bàn tay hay tờ giấy trước miệng và phát âm, bạn sẽ cảm thấy có một luồng hơi đập vào bàn tay hay tờ giấy. 

Trong suốt quá trình học phát âm Toeic, những khái niệm này được lặp đi lặp lại rất nhiều trong những bài giảng về phát âm. Nếu các bạn biết, và tốt nhất là nên nhớ những khái niệm này, các bạn sẽ tiếp thu bài rất nhanh và cải thiện đáng kể phát âm của mình. 

Theo: MT

No comments:

Post a Comment

Pages